Wie zijn wij?

Wij zijn Christel en Stephanie. Twee ervaren leerkrachten met een passie voor onderwijs. Beiden werkzaam in het basisonderwijs. Naast ons werk in het onderwijs, willen wij graag kinderen ondersteunen op het gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen, faalangst, werkhouding en werkgeheugen.

Ik ben Christel Koek, 32 jaar en sinds 2007 werkzaam in het onderwijs. Ik ben gestart als kleuterjuf in groep 1/2 en heb daarna ook nog een aantal jaren les gegeven in groep 5 en tegenwoordig in groep 8. Na het afronden van de opleiding Research based innovator (2009-2011), cursus middenmanagement (2016) en cursus leerlingen coachen in het primair onderwijs (2017), wil ik graag mijn opgedane kennis in praktijk gaan brengen. 

Ik ben Stephanie Koks, 28 jaar en sinds 2009 werkzaam in het basisonderwijs. Ik ben gestart als kleuterjuf in groep 1/2 en tegenwoordig geef ik les aan groep 3 en groep 4. In 2016 heb ik de opleiding Master SEN (Special Educational Needs) gedragsspecialist succesvol afgerond. Met de opgedane kennis wil ik kinderen ondersteunen in de ontwikkeling.