Ondersteuning

Rekenen

Komt uw kind niet goed mee met het rekenen in de klas? Heeft uw kind een steuntje in de rug nodig? Dan kunnen wij uw kind hierbij helpen. Samen met u, uw kind en school maken wij een plan op maat. Stap voor stap bouwen wij aan het zelfvertrouwen van uw kind en werken we aan de rekenvaardigheden.

 

Wilt u meer informatie?  Neem dan contact met ons op.


Taal

Heeft uw kind moeite met spelling, taal of lezen. Samen met u, uw kind en de school maken wij een plan op maat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in leren en succeservaringen opdoen. Stap voor stap werken wij samen met uw kind aan de taalvaardigheden. 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.


Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Veelal merken wij dat kinderen hier veel moeite mee hebben. Wij willen kinderen graag technieken aanleren voor begrijpend lezen. Daarbij maken wij gebruik van leesteksten die leuk en uitdagend zijn en aansluiten bij de leefwereld en het leesniveau van het kind. 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.