Begrijpend lezen

Op het moment dat een kind naar groep 4 gaat, zal een kind al aardig technisch kunnen lezen. Het lezen zelf heeft een kind dan onder de knie. De volgende stap is nu niet het lezen zelf, maar het begrijpen van de gelezen tekst. Het kunnen lezen van een tekst en het kunnen begrijpen van een tekst is niet hetzelfde.

 

Begrijpend lezen komt in alle vakken op de basisschool terug. Denkt u maar eens aan het lezen van een verhaaltjes rekensom, of het lezen van een taal of aardrijkskunde opdracht. Het leren begrijpen van gelezen teksten is zeer belangrijk.

Heeft uw kind op school moeite met begrijpend lezen? Kidswijz kan uw kind hierbij ondersteunen.
Kidswijz leert uw kind verschillende strategieën om een tekst te kunnen lezen en begrijpen. Het hebben van plezier in leren staat bij Kidswijz voorop! De leesteksten die wij gebruiken zijn daarom op niveau en sluiten aan op de belevingswereld van kinderen.