Lezen

Leven zonder lezen is bijna niet voor te stellen. Lezen staat in relatie met alle andere vakken op school. Heeft uw kind moeite met lezen, dan zal hij/zij dit ook merken in andere vakken. Het is daarom van groot belang om stagnatie bij lezen in een vroeg stadium aan te pakken. 

Het vooral veel doen is hierbij belangrijk, het maken van leeskilometers. Kidswijz wilt u als ouder hier graag in ondersteunen. Samen met school, uw kind en u zullen wij een plan op maat maken om het lezen bij uw kind zo snel mogelijk onder de knie te krijgen.

Kidswijz maakt hierbij gebruik van de methode: "Zo leren kinderen lezen en spellen". Er wordt geoefend met het ontwikkelen van de auditieve vaardigheden. Deze zijn een voorwaarden om te leren lezen. Naast de ondersteuning die uw kind van Kidswijz krijgt, zal uw kind huiswerk krijgen om samen met u te maken. Hierbij vinden wij het belangrijk dat leren lezen leuk is!

 

Let op: Heeft uw kind een dyslexie verklaring, dan zullen wij u door moeten verwijzen naar een dyslexiespecialist / behandelaar.