Rekenen

Rekenen bestaat uit veel verschillende domeinen. Kidswijz werkt met uw kind aan dat domein waarin uw kind ondersteuning nodig heeft. De verschillende domeinen zijn:

 • Getallen
  • Getalrelaties
  • Basisoperaties
  • Hoofdrekenen
  • Bewerkingen
  • Rekenmachine
  • Inzicht
 • Verhoudingen
  • Breuken
  • Procenten
  • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
  • Geld
  • Tijd
  • Lengte/omtrek
  • Oppervlakte
  • Inhoud
  • Gewicht
  • Temperatuur
  • Meetkunde
 • Verbanden
  • Tabellen en grafieken

 

Kidswijz vindt het belangrijk dat kinderen werken met concreet materiaal. Tijdens de ondersteuning zal er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van concreet materiaal. 
Kidswijz biedt rekenondersteuning op maat. Samen met u, uw kind en school maken wij een plan om rekenen voor uw kind leuk te maken. 

Bij ondersteuning van Kidswijz kan het voorkomen dat er huiswerk mee naar huis gegeven wordt.