Training


Jungle Memory

Zijn de onderstaande uitspraken voor uw kind herkenbaar?

 • Kan instructies moeilijk opvolgen
 • Is er met zijn / haar gedachte niet altijd bij 
 • Informatie gaat het ene oor in en het andere oor uit
 • Zit veel te dromen
 • Let vaak niet op
 •  Is snel afgeleid
 • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
 • Haakt vaak af tijdens een taak
 • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’ 

 

Dan is de Jungle Memory training iets voor uw kind! 

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen. Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach van KidsWijz, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit met kind en ouder bespreekt tijdens de wekelijkse bijeenkomsten.

 

Hieronder treft u een demofilmpje aan waarin Tracy Alloway, de grondlegger van Jungle memory u uitlegt hoe de training is opgebouwd.


Faalangsttraining.

 

Een steeds meer voorkomend verschijnsel op de scholen is faalangst.

 

Heeft uw kind een negatief zelfbeeld? Is hij of zij bang om te falen en wilt u uw kind hierbij helpen? Dan is een faalangstreductietraining misschien iets voor uw kind! 

 

 


Met behulp van de faalangstreductietraining: "Je kunt meer dan je denkt!" van Ellen Bovee en Sietske Drijfhout, leren wij kinderen om te gaan met faalangst. Dit is dan ook het hoofddoel van deze training. Iedere bijeenkomst heeft een hoofddoel en een aantal subdoelen. 

 

In 9 bijeenkomsten werken wij aan de volgende hoofddoelen:

 

 1. De kinderen weten wat de training inhoudt en waarom zij daaraan meedoen.
 2. De kinderen zijn zich bewust van lichamelijke symptomen als gevolg van faalangst.
 3. De kinderen kunnen emoties bij zichzelf en bij anderen herkennen.
 4. De kinderen weten wat het GGG - model inhoudt en kunnen dit toepassen op verschillende situaties (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel).
 5. De kinderen weten wat een helpende gedachte is en kunnen die bedenken.
 6. De kinderen kennen en ervaren het effect van helpende gedachten.
 7. De kinderen weten dat ze fouten mogen maken en dat ze daarvan kunnen leren.
 8. De kinderen kunnen verschillende oplossingen bedenken bij een probleem. 

 

Na 8 bijeenkomsten volgt er een herhalingsbijeenkomst waarbij wij samen met de kinderen terugkijken, naar de nieuwe geleerde vaardigheden.

 

Gedurende de training worden er huiswerkopdrachten aan de kinderen mee naar huis gegeven.

 


Training voor een betere werkhouding.

Heeft uw kind moeite met zijn / haar concentratie? Met het systematisch maken van zijn / haar werk? 

 

Herkent u het volgende in uw kind? 

 • Leest uw kind opdrachten maar half?
 • Slaat hij / zij tijdens het werken opdrachten over?
 • Is uw kind niet altijd even geconcentreerd?

 

Kunt uw kind hulp gebruiken bij het planmatig maken van zijn / haar werk? Het verbeteren van de concentratie en de werkhouding? Dan is de werkhoudingtraining iets voor uw kind!


Tijdens de werkhoudingtraining wordt er in 9 bijeenkomsten gewerkt aan vaardigheden en handvatten voor het verbeteren van de werkhouding. Aan de volgende vaardigheden wordt gewerkt:

In de eerste 4 bijeenkomsten wordt er gewerkt aan de voorwaarden voor een goede werkhouding:

 • Het stil leren zitten
 • Het leren stil zijn op de juiste momenten
 • Het opsteken van de vinger
 • Het starten en stoppen. Het zelfstandig op kunnen starten met een opdracht en het kunnen vasthouden van de concentratie tot de opdracht is afgerond.

 

Zodra er gewerkt is aan de voorwaarden van een goede werkhouding, wordt een stappenplan bestaande uit 4 stappen aangeleerd:

 • Stap 1: Wat moet ik doen?
 • Stap 2: Hoe ga ik het doen?
 • Stap 3: Ik doe het
 • Stap 4: Ik kijk na

 

In bijeenkomst 9 wordt er met de kinderen terug gekeken naar de geleerde vaardigheden en hoe zij deze in de praktijk kunnen toepassen.

 

Gedurende de training worden er huiswerkopdrachten aan de kinderen mee naar huis gegeven.


Training: leren plannen.

Zit uw kind in groep 7, 8 of in de brugklas? Wordt uw kind overladen met huiswerk? Is het stellen van prioriteiten nog lastig? Heeft uw kind moeite om het huiswerk op tijd af te krijgen? Dan is de training "Hoe plan ik mijn huiswerk?" iets voor uw kind!


Het is niet altijd makkelijk om je schoolwerk goed voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld omdat vooruit werken / denken of lang concentreren nog lastig is. Tijdens de 9 bijeenkomsten leren we de kinderen hoe er op een handige manier gepland kan worden. De kinderen gaan allerlei strategieën bedenken om op een handige manier huiswerk te maken en het kind kiest steeds zelf welke strategie ook echt gebruikt gaat worden. De gekozen strategie wordt thuis geoefend om te ervaren of de gekozen strategie ook echt als positief ervaren wordt.