Faalangst

Met behulp van de faalangstreductietraining: "Je kunt meer dan je denkt!" van Ellen Bovee en Sietske Drijfhout, leren wij kinderen om te gaan met faalangst. Dit is dan ook het hoofddoel van deze training. Iedere bijeenkomst heeft een hoofddoel en een aantal subdoelen. 

 

In 9 bijeenkomsten werken wij aan de volgende hoofddoelen:

 

  1. De kinderen weten wat de training inhoudt en waarom zij daaraan meedoen.
  2. De kinderen zijn zich bewust van lichamelijke symptomen als gevolg van faalangst.
  3. De kinderen kunnen emoties bij zichzelf en bij anderen herkennen.
  4. De kinderen weten wat het GGG - model inhoudt en kunnen dit toepassen op verschillende situaties (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel).
  5. De kinderen weten wat een helpende gedachte is en kunnen die bedenken.
  6. De kinderen kennen en ervaren het effect van helpende gedachten.
  7. De kinderen weten dat ze fouten mogen maken en dat ze daarvan kunnen leren.
  8. De kinderen kunnen verschillende oplossingen bedenken bij een probleem. 

 

Na 8 bijeenkomsten volgt er een herhalingsbijeenkomst waarbij wij samen met de kinderen terugkijken, naar de nieuwe geleerde vaardigheden.

 

Gedurende de training worden er huiswerkopdrachten aan de kinderen mee naar huis gegeven.